Dyrekcja i administracja

JUSTYNA SZCZUKIEWICZ

Pełnię obecnie funkcję dyrektora Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka”.  Staram się wprowadzać w życie ideę pełnej partycypacji w zarządzaniu, która oznacza, że w zarządzanie daną organizacją zaangażowane są wszystkie związane z nią osoby – także Wy, Drodzy Rodzice. Zapraszam Was do dzielenia się Waszymi uwagami i pomysłami na temat funkcjonowania naszej poradni.

Jestem pedagogiem, kształcącym się dalej w zakresie wspierania rodzin i dzieci. Poszerzam swoją wiedzę w obszarze systemowej psychoterapii rodzin. Od kilku lat również pracuję z dziećmi w świetlicy środowiskowej starając się patrzeć na ich rozwój w szerszym aspekcie rodziny. Uważam, że droga, którą idę daje wiele perspektyw i zachęca do dalszego rozwoju zawodowego. Wolny czas poświęcam na taniec i aktywność sportową.

MARTA GABRYELCZAK

Jestem absolwentką pedagogiki społeczno – opiekuńczej, studiów podyplomowych z zakresu terapii zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu oraz studiów logopedycznych. Doskonalę warsztat terapeuty pracując w szkole. Podczas zajęć staram się stworzyć atmosferę, sprzyjającą dziecku w osiąganiu sukcesów. Interesuję się nowoczesnym rękodziełem, a wolny czas najchętniej spędzam na wsi. W Poradni koordynuję wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

AGNIESZKA WEŁNIAK

Ukończyłam Akademię Ignatianum w Krakowie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna o specjalnościach: profilaktyka społeczna oraz interwencja kryzysowa.
W obrębie moich zainteresowań znajduje się zjawisko niedostosowania społecznego. Obecnie uczę się migać w PJM (Polski Język Migowy). W Poradni zajmuję się administracją.