Pedagog specjalny

MARZENA WALIGÓRSKA


Ukończyłam studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na co dzień pracuję w fundacji, świadcząc usługi specjalistyczne dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością. W pracy z dziećmi wykorzystuje elementy metody pedagogiki Marii Montessori, Treningu Umiejętności Społecznych, Treningu Kreatywnego Wczesnego Rozwoju, terapii przez zabawę, bajkoterapii, terapii behawioralnej, terapii ręki, terapii uwagi, sensoplastyki, plastyki ekspresywnej oraz komunikacji alternatywnej. Praktykuję indywidualne i podmiotowe podejście do dziecka, dlatego powyższe metody dostosowuje do jego potrzeb i możliwości, a często po prostu świetnie się razem bawimy podczas zajęć. Bo przez zabawę najwięcej się uczymy. Nieustannie staram się poszerzać swoją wiedzę i praktykę, poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach, by całościowo spoglądać na rozwój dziecka. Wolny czas spędzam na długich spacerach oraz pieczeniu słodkości.

BARBARA LIS

Jestem  pedagogiem specjalnym, ukończyłam oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Pedagogicznym. Od 6 lat pracuję w przedszkolu specjalnym. Codzienna praca z dziećmi niepełnosprawnymi o bardzo zróżnicowanych potrzebach i możliwościach jest niesamowitym wyzwaniem i daje dużo satysfakcji. Uważam, że bardzo ważną kwestią jest całościowe spojrzenie na rozwój dziecka dlatego ciągle staram się rozwijać i poszerzać swoją wiedzę zwłaszcza w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej, terapii karmienia oraz terapii ręki.

JOANNA OŚNICKA (dłuższa nieobecność)

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także pedagogiem specjalnym – surdopedagogiem, pedagogiem wczesnoszkolnym i terapeutą pedagogicznym. W pracy z dziećmi wykorzystuję elementy stosowanej analizy zachowania, treningu słuchowego i treningu uwagi oraz bajkoterapii. Jednocześnie uważam, że najlepszą metodą na dobrą terapię jest dobra zabawa, którą staram się zapewnić dzieciom podczas zajęć. Wolny czas spędzam na czytaniu książek, oglądaniu meczów piłki nożnej i pływaniu.