O Poradni

Kim jesteśmy?

Jesteśmy powstałą w 2014 roku specjalistyczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną „Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka”, zarejestrowaną w Kuratorium Oświaty w Krakowie, prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które od ponad 100 lat angażuje się w działania wspierające rozwój dziecka. 

Nasi terapeuci mając na celu dobro dziecka oraz jego właściwy rozwój nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, dokształcanie się w ramach studiów podyplomowych czy udział projektach („Możemy jeszcze więcej”, „Możemy jeszcze więcej 2.0”) i konferencjach.

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli!

Co robimy?

Specjalizujemy się w Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka prowadząc terapię od momentu jego narodzin do rozpoczęcia nauki w szkole.

Nasza oferta również obejmuje działania z zakresu poradnictwa, diagnozy, opiniowania i terapii dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Jak można wesprzeć naszą pracę?

Zachęcamy Państwa do wsparcia naszej działalności w formie darowizny lub poprzez przekazanie Poradni 1% podatku. Zgromadzone w ten sposób środki przeznaczymy na doposażenie sal zajęciowych oraz poprawę infrastruktury placówki.

1200px-opp_logo_1_procent_krakers_4x3

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
KRS: 0000114345
z dopiskiem: dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TPD w Krakowie

Darowizna:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski
SANTANDER BANK POLSKA
05109020530000000147395213

Dziękujemy!


Współpracujemy z:

SU_logo_transparentne
przedszokole_montessori