Zespół

URSZULA KRZYSZTOFIŃSKA

Jestem psychologiem – pracuję z rodzinami oraz rodzicami dzieci, które są pod opieką Poradni. W swojej pracy korzystam z metody systemowej psychoterapii rodzin. Uważam, że w procesie wspierania rozwoju dziecka ważne jest rozumienie całego rodzinnego kontekstu, a wsparcie udzielone rodzinie bywa czasem kluczowym elementem w powodzeniu terapii dziecka.

Pełnię obecnie funkcję dyrektora Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka”.  Staram się wprowadzać w życie ideę pełnej partycypacji w zarządzaniu, która oznacza, że w zarządzanie daną organizacją zaangażowane są wszystkie związane z nią osoby – także Wy, Drodzy Rodzice. Zapraszam Was do dzielenia się Waszymi uwagami i pomysłami na temat funkcjonowania naszej poradni.

 

KATARZYNA WANAT

Jestem pedagogiem specjalnym, logopedą, specjalistką w zakresie edukacji społeczno-emocjonalnej. Dotychczas pracowałam w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Krakowie. Przez ponad 10 lat byłam wykładowcą w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskałam na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej „Umiejętność werbalizacji i semantyzacji emocji a funkcjonowanie społeczne uczniów z wadą słuchu”. Do dziś prowadzę zajęcia na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Obecnie jestem wiceprezesem Fundacji Niezależny Instytut Edukacji Emocjonalnej, członkinią European Network for Social and Emotional Competence, co pozwala mi rozwijać naukowe zainteresowania związane z rozwojem kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. Z Poradnią współpracuję od grudnia 2015 roku, prowadząc zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od czerwca 2016 r. pełnię w placówce również funkcję wicedyrektora i koordynatora wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


MARTA GABRYELCZAK

Jestem absolwentką pedagogiki społeczno – opiekuńczej, studiów podyplomowych z zakresu terapii zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu oraz studiów logopedycznych. Pracuję w szkole oraz indywidualnie z dziećmi, mającymi specyficzne trudności w nauce. Podczas zajęć terapeutycznych staram się stworzyć atmosferę, sprzyjającą dziecku w osiąganiu sukcesów. W poradni pełnię również funkcję dyrektora pedagogicznego. Interesuję się nowoczesnym rękodziełem, a wolny czas najchętniej spędzam na wsi.

 

JUSTYNA SZCZUKIEWICZ

Pracuję w poradni od grudnia 2015 r. i cieszę się, że mam przyjemność współpracować z ludźmi, którzy wkładają serce w to, co robią. Praca z dziećmi jest dla mnie niesamowitą formą powrotu do lat dzieciństwa, pozwala mi patrzeć na świat ich oczyma. Poza pracą w poradni, pracuję również w świetlicy środowiskowej, gdzie realizuję się jako wychowawca. Skończyłam pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną – mam w planach poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie.

 

JUSTYNA BOMBA

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii ogólnej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także Studium Pedagogiczne UJ otrzymując uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Prywatnie interesuję się wszelką aktywnością sportową, a w szczególności joggingiem, jazdą na rolkach i wspinaczką. Najlepiej odpoczywam w górach. Kiedy chcę się wyciszyć i uspokoić wychodzę na długie spacery poza miastem.

 

BARBARA DUDZIK
Jestem pedagogiem specjalnym, ukończyłam oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Pedagogicznym. Od 6 lat pracuję w przedszkolu specjalnym. Codzienna praca z dziećmi niepełnosprawnymi o bardzo zróżnicowanych potrzebach i możliwościach jest niesamowitym wyzwaniem i daje dużo satysfakcji. Uważam, że bardzo ważną kwestią jest całościowe spojrzenie na rozwój dziecka dlatego ciągle staram się rozwijać i poszerzać swoją wiedzę zwłaszcza w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej, terapii karmienia oraz terapii ręki.

 

IZABELA KAMYSZ

 

JOANNA OŚNICKA

 

DOROTA KOMISARCZYK

 

MAGDALENA TOMCZYK