Zespół

URSZULA KRZYSZTOFIŃSKA

Jestem psychologiem – pracuję z rodzinami oraz rodzicami dzieci, które są pod opieką Poradni. W swojej pracy korzystam z metody systemowej psychoterapii rodzin. Uważam, że w procesie wspierania rozwoju dziecka ważne jest rozumienie całego rodzinnego kontekstu, a wsparcie udzielone rodzinie bywa czasem kluczowym elementem w powodzeniu terapii dziecka.

Pełnię obecnie funkcję dyrektora Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka”.  Staram się wprowadzać w życie ideę pełnej partycypacji w zarządzaniu, która oznacza, że w zarządzanie daną organizacją zaangażowane są wszystkie związane z nią osoby – także Wy, Drodzy Rodzice. Zapraszam Was do dzielenia się Waszymi uwagami i pomysłami na temat funkcjonowania naszej poradni.

 

MARTA GABRYELCZAK

Jestem absolwentką pedagogiki społeczno – opiekuńczej, studiów podyplomowych z zakresu terapii zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu oraz studiów logopedycznych. Pracuję w szkole oraz indywidualnie z dziećmi, mającymi specyficzne trudności w nauce. Podczas zajęć terapeutycznych staram się stworzyć atmosferę, sprzyjającą dziecku w osiąganiu sukcesów. W poradni pełnię również funkcję wicedyrektora ds. pedagogicznych. Interesuję się nowoczesnym rękodziełem, a wolny czas najchętniej spędzam na wsi.

 

JUSTYNA SZCZUKIEWICZ

Pracuję w sekretariacie poradni od grudnia 2015 r. i cieszę się, że mam przyjemność współpracować z ludźmi, którzy wkładają serce w to, co robią. Praca z dziećmi jest dla mnie niesamowitą formą powrotu do lat dzieciństwa, pozwala mi patrzeć na świat ich oczyma. Poza pracą w poradni, pracuję również w świetlicy środowiskowej, gdzie realizuję się jako wychowawca. Skończyłam pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną – mam w planach poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie.

 

JUSTYNA BOMBA

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii ogólnej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także Studium Pedagogiczne UJ otrzymując uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Prywatnie interesuję się wszelką aktywnością sportową, a w szczególności joggingiem, jazdą na rolkach i wspinaczką. Najlepiej odpoczywam w górach. Kiedy chcę się wyciszyć i uspokoić wychodzę na długie spacery poza miastem.

 

BARBARA DUDZIK

Jestem  pedagogiem specjalnym, ukończyłam oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Pedagogicznym. Od 6 lat pracuję w przedszkolu specjalnym. Codzienna praca z dziećmi niepełnosprawnymi o bardzo zróżnicowanych potrzebach i możliwościach jest niesamowitym wyzwaniem i daje dużo satysfakcji. Uważam, że bardzo ważną kwestią jest całościowe spojrzenie na rozwój dziecka dlatego ciągle staram się rozwijać i poszerzać swoją wiedzę zwłaszcza w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej, terapii karmienia oraz terapii ręki.

 

JOANNA OŚNICKA

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także pedagogiem specjalnym – surdopedagogiem, pedagogiem wczesnoszkolnym i terapeutą pedagogicznym. W pracy z dziećmi wykorzystuję elementy stosowanej analizy zachowania, treningu słuchowego i treningu uwagi oraz bajkoterapii. Jednocześnie uważam, że najlepszą metodą na dobrą terapię jest dobra zabawa, którą staram się zapewnić dzieciom podczas zajęć. Wolny czas spędzam na czytaniu książek, oglądaniu meczów piłki nożnej i pływaniu.

 

MAGDALENA TOMCZYK

Jestem fizjoterapeutką. Ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie. Pracuję głównie metodą NDT- Bobath z dziećmi starszymi i tymi najmłodszymi. Dodatkowo korzystam z Integracji Sensorycznej, Kinesiotapingu, metody PNF i terapii ręki. W mojej pracy uważam,że bardzo ważne jest spojrzenie całościowe na dziecko. W wolnych chwilach biegam, jeżdżę na rolkach, rowerze i na nartach. Ogromną przyjemność sprawiają mi wyprawy górskie i zwiedzanie nowych miejsc.

 

IZABELA KAMYSZ

Jestem logopedą, filologiem polskim, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu neurologopedii w Katedrze Logopedii i Medialnej Emisji Głosu Uniwerystetu Śląskiego w Katowicach.
Od ponad 10 lat pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz z osobami dorosłymi, u których występują problemy z komunikacją. W pracy najważniejsze jest dla mnie holistyczne podejście oparte na stymulacji wszystkich sfer niezbędnych do zdobycia możliwie jak najlepszych kompetencji komunikacyjnych.
Moją największą pasją jest nauka języków obcych.

AGNIESZKA KANTOROWICZ

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Dodatkowe kwalifikacje zdobywałam na studiach podyplomowych na kierunku Logopedia i Neurologopedia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jestem również terapeutą zaburzeń integracji sensorycznej. Doświadczenie zawodowe budowałam pracując w placówkach oświatowych z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku. W pracy najważniejsze jest dla mnie służenie pomocą pedagogiczną i terapeutyczną dzieciom i rodzicom. W wolnym czasie lubię podróżować do nieznanych mi miejsc.