Zespół

JUSTYNA SZCZUKIEWICZ

Jestem pedagogiem, kształcącym się dalej w zakresie wspierania rodzin i dzieci . Poszerzam swoją wiedzę w obszarze systemowej psychoterapii rodzin. Od kilku lat również pracuję z dziećmi w świetlicy środowiskowej starając się patrzeć na ich rozwój w szerszym aspekcie rodziny. Uważam, że droga, którą idę daje wiele perspektyw i zachęca do dalszego rozwoju zawodowego. Wolny czas poświęcam na taniec i aktywność sportową.

Pełnię obecnie funkcję dyrektora Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka”.  Staram się wprowadzać w życie ideę pełnej partycypacji w zarządzaniu, która oznacza, że w zarządzanie daną organizacją zaangażowane są wszystkie związane z nią osoby – także Wy, Drodzy Rodzice. Zapraszam Was do dzielenia się Waszymi uwagami i pomysłami na temat funkcjonowania naszej poradni.

 

MARTA GABRYELCZAK

Jestem absolwentką pedagogiki społeczno – opiekuńczej, studiów podyplomowych z zakresu terapii zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu oraz studiów logopedycznych. Pracuję w szkole oraz indywidualnie z dziećmi, mającymi specyficzne trudności w nauce. Podczas zajęć terapeutycznych staram się stworzyć atmosferę, sprzyjającą dziecku w osiąganiu sukcesów. W poradni pełnię również funkcję wicedyrektora ds. pedagogicznych. Interesuję się nowoczesnym rękodziełem, a wolny czas najchętniej spędzam na wsi.

 

JUSTYNA BOMBA

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii ogólnej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także Studium Pedagogiczne UJ otrzymując uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Prywatnie interesuję się wszelką aktywnością sportową, a w szczególności joggingiem, jazdą na rolkach i wspinaczką. Najlepiej odpoczywam w górach. Kiedy chcę się wyciszyć i uspokoić wychodzę na długie spacery poza miastem.

 

BARBARA DUDZIK

Jestem  pedagogiem specjalnym, ukończyłam oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Pedagogicznym. Od 6 lat pracuję w przedszkolu specjalnym. Codzienna praca z dziećmi niepełnosprawnymi o bardzo zróżnicowanych potrzebach i możliwościach jest niesamowitym wyzwaniem i daje dużo satysfakcji. Uważam, że bardzo ważną kwestią jest całościowe spojrzenie na rozwój dziecka dlatego ciągle staram się rozwijać i poszerzać swoją wiedzę zwłaszcza w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej, terapii karmienia oraz terapii ręki.

 

JOANNA OŚNICKA

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także pedagogiem specjalnym – surdopedagogiem, pedagogiem wczesnoszkolnym i terapeutą pedagogicznym. W pracy z dziećmi wykorzystuję elementy stosowanej analizy zachowania, treningu słuchowego i treningu uwagi oraz bajkoterapii. Jednocześnie uważam, że najlepszą metodą na dobrą terapię jest dobra zabawa, którą staram się zapewnić dzieciom podczas zajęć. Wolny czas spędzam na czytaniu książek, oglądaniu meczów piłki nożnej i pływaniu.

 

IZABELA KAMYSZ

Jestem logopedą, filologiem polskim, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu neurologopedii w Katedrze Logopedii i Medialnej Emisji Głosu Uniwerystetu Śląskiego w Katowicach.
Od ponad 10 lat pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz z osobami dorosłymi, u których występują problemy z komunikacją. W pracy najważniejsze jest dla mnie holistyczne podejście oparte na stymulacji wszystkich sfer niezbędnych do zdobycia możliwie jak najlepszych kompetencji komunikacyjnych.
Moją największą pasją jest nauka języków obcych.

 

MARIA MOROZ

Jestem fizjoterapeutką, terapeutką zajęciową.Ukończyłam kurs NDT Bobath, studia podyplomowe z Integracji Sensorycznej. Na co dzień pracuję
z dziećmi od urodzenia do 18.r.ż. Podczas zajęć staram się zdobyć zaufanie dziecka i prowadzę je poprzez zabawę aby nauczyć dziecko nowych aktywności. A prywatnie możecie mnie spotkać na stokach narciarskich-do zobaczenia.