OKRO

Dzieci, korzystające z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mają możliwość realizacji dodatkowych zajęć terapeutycznych w ramach ośrodka rehabilitacyjno-koordynacyjno-opiekuńczego (OKRO), zarówno na terenie Poradni, jak i w domu rodzinnym. Daje to możliwość zwiększenia liczby godzin wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego, fizjoterapeutycznego dla dzieci, które tego potrzebują.

Więcej informacji na temat OKRO znajduje się pod adresem: http://www.owpp.pl/index.php/okro/

 

m_igp5108