TPD

Organem prowadzącym Poradnię jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej:

http://www.tpd.pl/